Ansættelsesperiode og beskæftigelsesstatistik

Selvbetjening for Ansættelsesperiode og beskæftigelsesstatistik

Viser 5 af 5
 • Beskæftigede ved bygge og anlæg

  Statistikken belyser udvikling i beskæftigelsen inden for bygge- og anlægsvirksomhed. Her indberettes beskæftigelsen den midterste onsdag i kvartalet på arbejdssteder med bygge- og anlægsvirksomhed.

 • Ledige stillinger og antal ansatte

  Statistikken belyser udvikling i faktisk antal og forholdsmæssig andel af ledige stillinger, fordelt på brancher, arbejdsstedsstørrelser og regioner. Her indberettes antal ledige stillinger og antal ansatte på tællingsdagen pr. arbejdssted.

 • Lønstatistik - Kvartalsvis via IDEP.web

  Den kvartalsvise lønstatistik (konjunkturstatistik) belyser lønudviklingen mellem to årsstatistikker fordelt efter branche og offentliggøres med navnet lønindeks.

 • Musikskoler

  Statistikken belyser aktiviteten på musikskoler i Danmark.