Gå direkte til indhold

Økonomi

Flere emner under Økonomi

Selvbetjening for Økonomi

Viser 10 af 17
 • Adgang til finansiering

  Statistikken belyser små og mellemstore virksomheders adgang til finansiering, herunder låne- og ejerskabsfinansiering og andre former for finansiering.

 • Boformer

  Statistikken belyser information om brugerne af boformer efter servicelovens § 110, herunder forsorgshjem og herberger mv., og indeholder også information om belægning og ressourceudnyttelse på de enkelte institutioner.

 • Datterselskaber i udlandet

  Statistikken belyser udvikling i dansk erhvervslivs aktiviteter i udenlandske datterselskaber. Her indberettes branche, beskæftigelse og omsætning i dansk kontrollerede datterselskaber i udlandet.

 • Fondes aktiviteter

  Statistikken belyser fondes uddelinger inden for forskning, kultur og socialområdet mv. Her ses fondenes uddelinger fordelt på formål, virkemidler og typer af modtagere.

 • Forbrugerkredit

  Statistikken belyser udvikling i forbrugerkredit og købekortydelser, ydet af firmaer uden for bank- og realkreditsektoren. Her indberettes udlånssaldoen ultimo kvartalet fordelt på udlånstyper.

 • Husleje

  Huslejerne/boligafgifterne bliver brugt til at måle den gennemsnitlige årlige huslejeudvikling i Danmark. Den væsentligste anvendelse af statistikken er som input til forbruger- og nettoprisindekset.

 • Industriens køb af varer og tjenester

  Statistikken belyser udvikling i køb af varer og tjenester i danske industrivirksomheder. Her indberettes køb af råvarer fordelt på varekoder samt køb af emballage, tjenester og handelsvarer til videresalg.

 • Kommuners og regioners foreløbige årsregnskab

  Budgetter og regnskaber for kommuner og regioner redegør for den økonomiske situation i kommuner og regioner. Statistikken viser, hvordan kommuner og regioners midler er blevet brugt, hvordan de er budgetteret og en status på den økonomiske situation

 • Kommuners og regioners årsregnskab

  Budgetter og regnskaber for kommuner og regioner redegør for den økonomiske situation i kommuner og regioner. Statistikken viser, hvordan kommuner og regioners midler er blevet brugt, hvordan de er budgetteret og en status på den økonomiske situation