IT

Selvbetjening for IT

Viser 1 af 1
  • It-anvendelse i virksomheder

    Statistikken belyser udvikling i udbredelse og anvendelse af IT i virksomheder inden for private virksomheder (byerhverv) som helhed samt opdelt på branche- og størrelsesgrupper.