IT og telefoni

Flere emner under IT og telefoni

Selvbetjening for IT og telefoni

Viser 3 af 3
  • Datterselskaber i udlandet

    Statistikken belyser erhvervslivets aktiviteter i udenlandske datterselskaber. Her indberettes beskæftigelse, personaleomkostninger, nettoomsætning og tilgang i materielle anlægsaktiver.

  • It-anvendelse i virksomheder

    Statistikken belyser udvikling i udbredelse og anvendelse af IT i virksomheder inden for private virksomheder (byerhverv) som helhed samt opdelt på branche- og størrelsesgrupper.