Detail- og engroshandel

Selvbetjening for Detail- og engroshandel

Viser 10 af 15
 • Datterselskaber i udlandet

  Statistikken belyser erhvervslivets aktiviteter i udenlandske datterselskaber. Her indberettes beskæftigelse, personaleomkostninger, nettoomsætning og tilgang i materielle anlægsaktiver.

 • Detailhandlens omsætning (detailomsætningsindeks)

  Statistikken belyser udvikling i detailomsætning i forskellige brancher. Her indberettes butikkers salg til forbrugere fordelt på: Fødevarer og andre dagligvarer, beklædning mv. og andre forbrugsvarer.

 • Detailomsætningen af økologiske fødevarer

  Statistikken belyser udviklingen i detailomsætningen af økologiske fødevarer. Her indberettes salg fra supermarkeder, onlinehandel og varehuse samt grossisters engrossalg til detailhandelen - ekskl. til supermarkeder og varehuse.

 • Engroshandlens lagre

  Statistikken belyser udvikling og bevægelser i værdi af engrosfirmaers lagere. Her indberettes værdi af lagre af råvarer, varer under fremstilling, færdigvarer og handelsvarer ved udgangen af hvert kvartal.

 • Forbruger- og nettopriser

  Statistikken belyser prisudviklingen på varer og tjenester, der indgår i danske husholdningernes forbrug. Her indberettes aktuelle salgspriser for virksomhedernes mest omsatte varer og tjenester.

 • Handel med patenter og andre IP-rettigheder

  Statistikken belyser omfang og udvikling i handel med IP-rettigheder, fx patenter, brugsmodeller, varemærker og design, inden for alle brancher. Her indberettes køb og salg af IP-rettigheder og køb og salg af licenser til at udnytte IP-rettigheder.

 • Industriens investeringsforventninger

  Statistikken belyser udvikling i industriens forventede fremtidige investeringer. Her indberettes værdien af virksomhedernes planlagte investeringer.

 • Industriens produktion og omsætning

  Statistikken belyser udvikling i industriens produktion, omsætning og eksport. Her indberettes industrivirksomheders produktion og omsætning fordelt på eksport- og hjemmemarked. Skibsværfter og bådebyggerier skal endvidere indberette arbejdstimer.

 • Intrastat - IDEP

  Intrastat er en væsentlig kilde til statistikken over Danmarks udenrigshandel med varer. I IDEP kan du indberette via upload eller indtaste data manuelt og gemme de mest benyttede lande- og varekoder.

 • Konjunkturbarometer for detailhandel

  Statistikken giver et månedligt billede af faktiske forhold og tendenser i detailhandelen. Her indberettes beskæftigelse, omsætning, ordrebeholdning hos leverandører, salgspriser og lagerbeholdning samt p.t. tre spørgsmål om EFFEKTER AF COVID-19.