Arbejdsulykker

Selvbetjening for Arbejdsulykker

Viser 10 af 12
  • Anmeld arbejdsulykke som tilskadekommen

    Som tilskadekommen kan du anmelde en arbejdsulykke eller en ulykke, du har været ude for i forbindelse med en ”håndsrækning”, redning af menneskeliv eller ulykke med et teknisk hjælpemiddel.

  • Bliv frivilligt sikret i AES

    Her kan du digitalt tilmelde op til to frivilligt sikrede. Du kan være frivillig sikret som indehaver, medarbejdende ægtefælle, interessent og komplementar.

  • Gas, indberetning af hændelse

    Her kan du indberette, hvis der sker en ulykke af relevant karakter på et gasanlæg. Det er lovpligtigt for den, der driver en gasinstallation at indberette sikkerhedskritiske hændelser på installationen til Sikkerhedsstyrelsen.