Praktik og praktikuddannelser

Selvbetjening for Praktik og praktikuddannelser

Viser 10 af 10
  • Søg refusion af ydelser under skoleoplæring

    Med denne blanket kan I som erhvervsskole søge om refusion af ydelser fra AUB under skoleoplæring. Fra 1. januar 2022 justeres satserne for, hvor meget I kan få i skoleoplæringsydelse. I skal dog fortsat kun søge om et samlet beløb hos AUB.

  • Virksomhedspraktik

    Anvend VITAS, hvis din virksomhed ønsker at oprette en virksomhedspraktik eller nytteindsats. VITAS samler alle administrative dokumenter til oprettelse, bevilling, forlængelse og ophør af virksomhedspraktik eller nytteindsats et sted.