Arbejdsmiljø

Flere emner under Arbejdsmiljø

Selvbetjening for Arbejdsmiljø

Viser 10 af 16
  • Anmeld arbejdsulykke som tilskadekommen

    Som tilskadekommen kan du anmelde en arbejdsulykke eller en ulykke, du har været ude for i forbindelse med en ”håndsrækning”, redning af menneskeliv eller ulykke med et teknisk hjælpemiddel.

  • Blanket til udpegning af Sikkerhedsadministrator

    Brugerhåndtering på DKMAnet (Sundhedsstyrelsen) indebærer, at virksomheder skal udpege en sikkerhedsadministrator (SA), som har adgang til samtlige services på DKMAnet. Her finder du en blanket til udpegning af en sikkerhedsadministrator.

  • Bliv frivilligt sikret i AES

    Her kan du digitalt tilmelde op til to frivilligt sikrede. Du kan være frivillig sikret som indehaver, medarbejdende ægtefælle, interessent og komplementar.