Gå direkte til indhold

Specielle arbejdsforhold

Selvbetjening for Specielle arbejdsforhold

Viser 10 af 10
  • Ansøgning om besætningsfastsættelse

    Dette ansøgningsskema anvendes til vurdering og fastsættelse af besætningen i overensstemmelse med lov om skibes besætning. For skibe hjemmehørende i Grønland fastsættes besætningen i overensstemmelse med anordning nr. 608 af 25. juni 2001 om ikrafttræden for Grønland af lov om skibes besætning.

  • Ansøgning om hjælpemidler

    En virksomhed kan søge tilskud til arbejdsredskaber og mindre tilretninger af arbejdspladsen, der kompenserer for medarbejderens begrænsning i arbejdsevnen.

  • Handicapydelser til børn og unge via IDEP.web

    Statistikken skal styrke viden om børn og unge, der modtager en ydelse som følge af et handicap. Denne viden vil samtidigt bidrage til at kvalificere og nuancere opgørelser af udsatte børn og unge.