Gå direkte til indhold

Specielle arbejdsforhold

Selvbetjening for Specielle arbejdsforhold

Viser 10 af 10
  • Ansøgning om besætningsfastsættelse

    Dette ansøgningsskema anvendes til vurdering og fastsættelse af besætningen i overensstemmelse med lov om skibes besætning. For skibe hjemmehørende i Grønland fastsættes besætningen i overensstemmelse med anordning nr. 608 af 25. juni 2001 om ikrafttræden for Grønland af lov om skibes besætning.

  • Ansøgning om hjælpemidler

    En virksomhed kan søge tilskud til arbejdsredskaber og mindre tilretninger af arbejdspladsen, der kompenserer for medarbejderens begrænsning i arbejdsevnen.

  • Logbog over ansatte

    Her kan du føre logbog over din virksomheds ansatte, hvis SKAT har pålagt dig dette. Du skal logge på med digital medarbejdersignatur.