Elever

Selvbetjening for Elever

Viser 10 af 13
  • Søg refusion af ydelser under skoleoplæring

    Med denne blanket kan I som erhvervsskole søge om refusion af ydelser fra AUB under skoleoplæring. Fra 1. januar 2022 justeres satserne for, hvor meget I kan få i skoleoplæringsydelse. I skal dog fortsat kun søge om et samlet beløb hos AUB.

  • Søg refusion for kost og logi

    I denne selvbetjening kan I som arbejdsgiver godkende og/eller ændre oplysningerne om jeres elevers kost- og logiophold. I kan kun få refusion for ophold påbegyndt før den 1. juli 2019.