Gå direkte til indhold

Elever

Selvbetjening for Elever

Viser 10 af 12
  • Opret elev ved udstationering

    I denne selvbetjening skal I som arbejdsgiver oplyse, hvilken udenlandsk virksomhed I har valgt at udstationere en elev til.

  • Søg løntilskud fra AUB (uforskyldte EUD-elever)

    I denne selvbetjening kan I som arbejdsgiver søge om løntilskud, hvis I har en elev, der har mistet sin praktikplads uden selv at være skyld i det. Det er skolen, der afgør, om eleven uforskyldt har mistet sin uddannelsesaftale.

  • Søg refusion for kost og logi

    I denne selvbetjening kan I som arbejdsgiver godkende og/eller ændre oplysningerne om jeres elevers kost- og logiophold. I kan kun få refusion for ophold påbegyndt før den 1. juli 2019.