Selvangivelser

Selvbetjening for Selvangivelser

Viser 2 af 2
  • Selvangivelsen - bilag (kulbrintebeskatning), kap. 2 - 05.003

    Blanketten anvendes af de juridiske personer, som har tilladelse til at efterforske eller indvinde kulbrinter i den danske undergrund. Den indkomst, som skal selvangives via blanketten, er den særskilte indkomst vedrørende kulbrinteaktiviteter, som s