Klager

Selvbetjening for Klager

Viser 10 af 12
  • Ankeskema til kommuner

    Kommunerne kan bruge skemaet til at sende nye sager til Ankestyrelsen på social- og beskæftigelsesområde

  • Klage til Byfornyelsesnævnene

    Her kan du udfylde og indsende en klage til Byfornyelsesnævnene. Denne løsning er tiltænkt personer, der ønsker at klage til byfornyelsesnævnene og deres repræsentanter (advokater).

  • Klageportalen for Nævnenes Hus

    På klageportalen for Nævnenes Hus kan du: - Følge dine klagesager ved Forbrugerklagenævnet, herunder Center for Klageløsning - Indsende og følge dine klager ved Planklagenævnet - Indsende og følge dine klager ved Miljø- og Fødevareklagenævnet