Gå direkte til indhold

Renter

Selvbetjening for Renter

Viser 6 af 6
  • Rentefrit lån: Lønsum aconto

    Virksomheder, der efter lønsumsafgiftslovens § 6 a, indbetale lønsumsafgift på grundlag af virksomhedens lønsum, kan anmode told- og skatteforvaltningen om et rentefrit lån svarende til virksomhedens foreløbige opgørelse for 1. kvartal 2020.

  • Rentefrit lån: Moms

    Virksomheder, der afregner moms kvartalsvist eller halvårligt (efter momslovens § 57, stk. 3 og stk. 4) har mulighed for at ansøge Skattestyrelsen om et rentefrit lån, der svarer til den angivne moms i sidste periode af 2019.