Udstykning

Selvbetjening for Udstykning

Viser 2 af 2
  • Ansøgning om adgangsforhold

    Hvis din ejendom grænser op til en statsvej, og du ønsker at lave en ny, udvide, flytte eller nedlægge en eksisterende adgang, skal du forinden rette henvendelse til Vejdirektoratet. Dette gælder også, hvis du ønsker at bruge en adgang midlertidigt.