Landzoner, landdistrikter og regionsudvikling

Flere emner under Landzoner, landdistrikter og regionsudvikling

Selvbetjening for Landzoner, landdistrikter og regionsudvikling

Viser 10 af 14
  • Ansøgning om adgangsforhold

    Hvis din ejendom grænser op til en statsvej, og du ønsker at lave en ny, udvide, flytte eller nedlægge en eksisterende adgang, skal du forinden rette henvendelse til Vejdirektoratet. Dette gælder også, hvis du ønsker at bruge en adgang midlertidigt.

  • Ansøgning om etablering af ny sø

    Inden arbejdet sættes i gang skal entreprenører og konsulenter søge om tilladelse til at etablere søen. Denne løsning gør det muligt at søge kommunen om godkendelse af at anlægge en sø.