Landbrug

Flere emner under Landbrug

Selvbetjening for Landbrug

Viser 10 af 42
 • Afgift af kvælstofoxider - 23.035

  Skal bruges af virksomheder, der oplagrer, afsætter, modtager eller forbrænder kul, mineralolieprodukter, benzin, gas mv. jf. Lov om afgift af kvælstofoxider.

 • Ansøg om dispensation fra øremærkning

  Du kan søge om dispensation til ikke at øremærke kvæg, får eller geder, hvis dyret er født med misdannede ører, eller hvis erstatningsøremærker ikke kan sættes i på grund af skader på ørerne.

 • Ansøgning om godkendelse af hold af rovfugle og ugler

  Ansøgning om godkendelse af hold af rovfugle og ugler: Anvendes ved ansøgning om godkendelse af/dispensation til hold af rovfugl/ugle i medfør af Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 848 af 27. juni 2016 om hold af fugle i fangenskab.

 • Ansøgning som 3. partscertificeret

  Foder- eller fødevarevirksomheder kan blive omfattet af 3.partscertificeringskontrolordningen. Virksomheder med et certificeret kvalitetsstyringssystem kan få nedsættelse af antal årlige ordinære kontrolbesøg. Ordningen er frivillig.