Kornavl

Selvbetjening for Kornavl

Viser 5 af 5
  • Formaling af korn

    Formalingsstatistikken viser den samlede mængde af formalet korn og hvedeklid, dansk og udenlandsk. Det formalede korn indgår i kornbalancerne, i statistikken om anvendelsen af korn og i udregningerne af foderforbruget.

  • Kapitelstakster

    Statistikken belyser udvikling i kapitelstaksten fordelt på 8 regionale områder. Her indberettes købspriser for byg og hvede ab gård målt i kr. pr. 100 kg.

  • Lagerbeholdning af korn hos kornhandlere

    Statistikken om lagerbeholdning af korn hos handlende indgår i kornbalancerne, i statistikken om anvendelsen af korn og i udregningerne af foderforbruget. Oplysningerne er nødvendige for at kunne periodisere det samlede forbrug af korn.