Gødningsstoffer

Selvbetjening for Gødningsstoffer

Viser 3 af 3
  • Afgift af kvælstofoxider - 23.035

    Skal bruges af virksomheder, der oplagrer, afsætter, modtager eller forbrænder kul, mineralolieprodukter, benzin, gas mv. jf. Lov om afgift af kvælstofoxider.