Jordbrug

Flere emner under Jordbrug

Selvbetjening for Jordbrug

Viser 10 af 39
  • Afgift af kvælstofoxider - 23.035

    Skal bruges af virksomheder, der oplagrer, afsætter, modtager eller forbrænder kul, mineralolieprodukter, benzin, gas mv. jf. Lov om afgift af kvælstofoxider.

  • Bestilling af plantepas til læggekartofler

    Formål: Anvendes, når man vil bestille færdigtrykte plantepas i alle klasser fra Landbrugsstyrelsen. OBS! Bestillinger på plantepas, der ønskes tilsendt i uge 52 og i starten af uge 1, bedes være fremsendt til Landbrugsstyrelsen senest uge 51.

  • Bestilling af plantesundhedscertifikat

    Inden du kan få udstedt et plantesundhedscertifikat, skal du registreres som eksportør i Landbrugsstyrelsen. Når du vil søge om et plantesundhedscertifikat skal du bruge anmeldelsesskema SPP128.