Fiskeri

Flere emner under Fiskeri

Selvbetjening for Fiskeri

Viser 8 af 8
  • Akvakulturindberetning

    Akvakulturindberetningen indsamler oplysninger om dansk akvakulturproduktion. Oplysningerne anvendes til detaljeret akvakulturstatistik på nationalt og internationalt niveau, samt til Fødevarestyrelsens opkrævning af restkoncentrationsafgift.

  • Farvandserklæring

    Føreren af et dansk fiskefartøj, der ikke er omfattet af pligten til at føre logbog efter Den Europæiske Unions forordninger, kan i stedet for at føre logbog afgive en skriftlig erklæring (farvandserklæring) tilFiskeristyrelsen.

  • Klage over dyrehold

    Brug denne formular, hvis du vil klage over eller anmelde et forhold i forbindelse med et dyrehold.