Gå direkte til indhold

Energipriser

Selvbetjening for Energipriser

Viser 3 af 3
  • Aftaler på varmeområdet

    Virksomheder, der er omfattet af varmeforsyningslovens prisbestemmelser, kan her indberette deres aftaler til Forsyningstilsynet.

  • Budget og pris på varmeområdet

    Her kan du anmelde priser og budget til brug for priseftervisning af varmeforsyningspriser. Du skal foretage anmeldelsen inden budgetperiodens begyndelse og senest samtidig med prisernes ikrafttræden.

  • Priseftervisning på varmeområdet

    Virksomheder, der er omfattet af varmeforsyningslovens prisbestemmelser kan her indberette og revisorpåtegne 'Priseftervisning' til Forsyningstilsynet. Fristen for indberetning er inden den 15. marts eller 15. september afhængig af regnskabsår.