Farligt affald og klinisk risikoaffald

Selvbetjening for Farligt affald og klinisk risikoaffald

Viser 5 af 5
  • Anmeldelse af farligt affald

    Alt farligt affald skal anmeldes til kommunen. Kommunen er forpligtet til at have en ordning for ikke-genanvendeligt farligt affald.

  • Klinisk risikoaffald

    Klinisk risikoaffald er affald fra sundhedssektoren i kommunen, og som ved direkte kontakt kan indebære en særlig risiko ved bortskaffelse. Affald fra dyrlæger, svineproducenter og lignende er også omfattet.