Påbegyndelse af byggearbejde

Selvbetjening for Påbegyndelse af byggearbejde

Viser 8 af 8
  • Gravetilladelse

    Hvis du skal udføre et gravearbejde på vejareal eller nærmere end 3 m fra vejarealets matrikulære skel, skal du ansøge om gravetilladelse

  • Landbrugsbyggeri

    Denne indberetning anvendes ved anmeldelser af etablering, udvidelse eller ændring af dyrehold, landbrugsbyggeri m.m.

  • Rådighedstilladelse på statsvej

    Hvis du skal udføre et vejarbejde eller foretage anden afmærkning på statens vejareal, skal du ansøge om en rådighedstilladelse. Denne ansøgningstype kræver virksomheds NemID